pedagog edu

Oligofrenopedagogika – co to jest ?

Oligofrenopedagogika to dziedzina pedagogiki specjalnej zajmująca się kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oligofrenopedagogika zajmuje się odkrywaniem, jakie działania są najkorzystniejsze i najskuteczniejsze w nauczaniu osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Oligofrenopedagodzy opracowują metody nauczania, które są najbardziej dostosowane dla danego ucznia. Celem ich działań jest wykorzystanie w pełni sprawności umysłowej danej osoby. Dzięki temu taka osoba może zostać przygotowana do życia w społeczeństwie. Poznanie takiej osoby i jej stanu jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów w oligofrenopedagogice. Konieczne jest zindywidualizowanie kształcenia i zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania wybranych ćwiczeń oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Należy pamiętać, że zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie lub grupowo, w zależności od wskazań zawartych w ewaluacji.

Stopnie niepełnosprawności w oligofrenopedagogice

Oligofrenopedagogika koncentruje się na wspieraniu osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, takich jak:

 • Osoba z lekką (IQ 69-55) niepełnosprawnością intelektualną jest jak 10-12-letnie dziecko. Jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania i utrzymywania rodziny. Potrafi także wykonywać większość zadań fizycznych.
 • Osoba z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną (wynik IQ od 54 do 35) jest na wczesnym etapie nauki szkolnej i zachowuje się jak dziecko w wieku od sześciu do dziesięciu lat. Jest niezdarna i niezręczna, a jej zdolności poznawcze są spowolnione. Ma problemy z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie, a jej zdolności poznawcze są zaburzone. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może wykonywać pracy umysłowej, ale może wykonywać pracę fizyczną. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może założyć rodzinę, zwłaszcza jeśli jej partner nie jest niepełnosprawny.
 • Osoba ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną (IQ 34-20) pod względem zachowania i funkcji poznawczych przypomina czterolatka. Rozwój motoryczny jest opóźniony, podobnie jak funkcje poznawcze. Osoby te mogą wykonywać proste czynności w domu, takie jak sprzątanie, ale nie są w stanie wykonywać skomplikowanych zadań ani znać wymagań związanych z pracą. Mogą być zatrudnione w branżach, w których nie są wymagane uprawnienia i wykonywane są tylko najprostsze prace. Zdolność do założenia rodziny, jak również wszelkie dodatkowe warunki, zależą od samodzielności i indywidualnego, ogólnego stanu zdrowia danej osoby.
 • Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są jak 3-letnie dzieci, jeśli chodzi o opiekę i pomoc. Potrzebują stałego nadzoru innych osób oraz pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, aby móc prawidłowo funkcjonować. Zespół Downa i epilepsja, które często występują u osób z tym stopniem niepełnosprawności, są powszechnymi schorzeniami.

Co robi oligofrenopedagog na co dzień ?

Codzienna praca oligofrenopedagoga polega na: 

 • dostosowanie programu nauczania do możliwości każdego ucznia, 
 • prowadzenie zajęć poprawiających sprawność psychosomatyczną (np. korekta mowy),
 • kształcenie uczniów w kierunku samodzielności i gotowości do życia w społeczeństwie, 
 • zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, 
 • pomoc uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań,
 • współpraca z rodzicami i najbliższym środowiskiem dzieci,
 • organizowanie wyjść i innych zajęć dla uczniów.

Oligofrenopedagogika – kariera po studiach

Na takich stanowiskach mogą pracować osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne z:

 • szkół specjalnych,
 • szkół integracyjnych,
 • ośrodków wczesnego wykrywania i interwencji,
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • szkół ogólnodostępnych.

Ile zarabia się po oligofrenopedagogice ?

Wysokość wynagrodzeń pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną zależy od takich czynników jak staż pracy i wielkość placówki. Mediana wynagrodzeń w tym zawodzie wynosi 4 479 zł brutto. 25% najniżej opłacanych pracowników otrzymuje mniej niż 3754 zł brutto miesięcznie. Jedna czwarta tych pracowników otrzymuje więcej niż 5054 zł brutto miesięcznie.

udostępnij:

Czytaj także:

Co to jest pedagogika specjalna?

Pedagogika specjalna to dziedzina edukacji zajmująca się potrzebami uczniów, którzy mają specjalne potrzeby. Uczniowie ci mogą mieć specyficzne trudności w nauce lub zachowaniu, które często

Pisanie prac licencjackich z pedagogiki

Pisanie  pracy dyplomowej z pedagogiki jest z pewnością zadaniem wymagającym od studentów dużego wysiłku umysłowego. Podajemy kilka wskazówek, które mogą pomóc w pisaniu pracy dyplomowej.

Bezpłatna wycena

-Do naszej pracy podchodzimy z pasją...

 2021

pisanie prac magisterskich i licencjackich pedagogika