pedagog edu

Tematy Prac z pedagogiki – Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży

Tematy prac z pedagogiki

Jednym z ciekawszych tematów, jakie można wykorzystać, do pisania pracy licencjackiej z pedagogiki jest: Ryzykowne zachowania seksualne wśród młodzieży.

Wybrany temat jest dość aktualny i porusza dużo problemów dotyczących współczesnego świata. Zagadnienia te są również ważne dla pedagoga. Nie od dziś wiadomo, że niezwykle trudno jest bezpiecznie przejść przez okres dojrzewania. W związku z tym warto się zastanowić nad tym, co można zrobić, aby młodzież była bardziej przygotowana do samodzielnego radzenia sobie w tej trudnej sytuacji. Z drugiej strony trzeba również pamiętać o tym, że czasem lepiej po prostu pomagać młodym ludziom w rozpoznawaniu ryzykownych sytuacji.

Temat pracy licencjackiej: Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży – opis

Wybrany temat jest dość aktualny i porusza dużo problemów dotyczących współczesnego świata. Zagadnienia te są również ważne dla pedagoga, ponieważ nie od dziś wiadomo, że niezwykle trudno jest bezpiecznie przejść przez okres dojrzewania.

Warto się zastanowić nad tym, co można zrobić, aby młodzież była przygotowana do samodzielnego radzenia sobie w tej sytuacji. Trzeba również pamiętać o tym, że lepsza jest profilaktyka. Wystarczy po prostu pomagać młodym ludziom w rozpoznawaniu ryzykownych sytuacji i reagowaniu na nie odpowiednio. Jako cel takiej pracy licencjackiej, możesz podać chęć podniesienia problemu i jego skali, jakim mogą być ryzykowne zachowania sekularne młodzieży.  Możesz też zdecydować się na konkretną kwestię jak choćby wpływ ryzykownych zachowań seksualnych na stan zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Struktura pracy

W rozdziale pierwszym możesz określić, czym są, a czym nie są, ryzykowne zachowania seksualne, a także opisać uwarunkowania takich zachowań. Rozdział ten powinien poruszać również temat agresji. W szczególności należy tu opisać, co oddziałuje na zachowania agresywne i jakie są przyczyn zachowań agresywnych. Także w pierwszym rozdziale, ewentualnie na początku drugiego, można poruszyć, np. problem prostytucji wśród nieletnich. Warto tu pokusić się o próbę udzielenia odpowiedzi na dwa pytania: “Jaki jest powód wybrania takiej drogi, przez osoby nieletnie? Drugie pytanie powinno odpowiadać na pytanie “Co nimi kieruje?”. Możesz opisać tu oddzielnie takie zjawiska jak “galerianki czy też sponsoringu.

 Rozdział drugi, w tym wypadku, warto zatytułować “wybrane seksualne zachowania młodzieży”. Dlaczego tak? Ponieważ nie będziesz opisywać wszystkich możliwych możliwości, a tylko 2- 3, przykładowe ryzykowne zachowania seksualne.

Ostatnie rozdział pracy licencjackiej z pedagogiki, na temat ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży, powinien skupić się na programach pomocowych dla młodzieży, która znalazła się w takiej sytuacji. Opisz tu, jakiego rodzaju pomoc i wsparcie może otrzymać młodzież zagrożona ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Pokuś się także o zdobycie informacji na temat ewentualnych programów profilaktycznych.

Taka konstrukcja tej pracy licencjackiej z pedagogiki na pewno zapewni Ci sukces. Praca będzie ciekawa i stosunkowo łatwa do obrony.

udostępnij:

Czytaj także:

Oligofrenopedagogika – co to jest ?

Oligofrenopedagogika to dziedzina pedagogiki specjalnej zajmująca się kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oligofrenopedagogika zajmuje się odkrywaniem, jakie działania są najkorzystniejsze i najskuteczniejsze w nauczaniu osoby

Co to jest pedagogika specjalna?

Pedagogika specjalna to dziedzina edukacji zajmująca się potrzebami uczniów, którzy mają specjalne potrzeby. Uczniowie ci mogą mieć specyficzne trudności w nauce lub zachowaniu, które często

Bezpłatna wycena

-Do naszej pracy podchodzimy z pasją...

 2021

pisanie prac magisterskich i licencjackich pedagogika